Tema 6. Propietats Magnètiques
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández (per si ningú relaciona el nom encara, el meteoròleg director de Shakespin) i els del Cèsar (també hi són els Powers que penja ell)
Tema 4. Conducció eléctrica
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.
Tema 3. Propietats Mecàniques
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.
Tema 2. Propietats Tèrmiques i Termodinàmiques dels Materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar. *Cal penjar una altra versió
Tema 1. Elements d'Estudi i Propietats Físiques dels Materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adrià Fernandez i els del Cèsar. Inclou els grups puntuals dibuixats pas a pas (potser alguns tenen errors)
Tema 0. Generalitats tecnològiques dels materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.