INFORMES CURTS + LLARGS (4+11)
Informes curts i llargs del curs 2019. Generalment ens els vam currar bastant però no puc assegurar res sobre la veracitat de la informació continguda en ells.
Resums de tot el temari 2019
Professors: JM Varea, Roser Sala, Aida, Raúl Tudela i Ignasi Juvells No asseguro que estiguin bé, només comparteixo apunts relativament curts.
09/06/18
Parcial Primavera 2018
Parcial de primavera 2018 passat a ordinador. Els enunciats no són exactes, estan copiats esquemàtics del dia de l'examen.