Pràctica 1: Roda de Maxwell
Informe de la pràctica 1 del laboratori de mecànica.