PRÀCTICA I – RODA DE MAXWELL: Rotació, translació i moment d’inèrcia
Informe de laboratori de la primera pràctica; hi ha un error a les formules dels erros de l'apartat final (hi ha un quadrat que sobra), i a més falten les xifres significatives de la columna de l'alçada de les taules. La resta està tot correcte; puntuació: 9,8