Formulari Fiesta
Formulari de l'assignatura de física estadística.
Taules harmònics esfèrics i func. radials
Taules dels harmònics esfèrics i les funcions radials més habituals.