Resum de compu
Un simple resum, està prou bé.
Material de tot el curs
Està tot i més, pràctiques, fitxers fets a classe, resum de python, treball final de labview, examens resolts, ... Hope you like it!
Recopilació d'exàmens
Hi ha examen de teoria i problemes de Juny i Setembre 2016 i 2012.
25/10/16
.
.