Practica III - Velocitat Límit
És una de les pràctiques del laboratori de mecànica de l'assignatura de mecànica (2n any, 1r semestre)