Examen teoria gener 19
Examen gener teoria 2019. Està arrugat pero es llegeix bé
correcció examen juny 2018
correcció examen juny 208. part teoria i part problemes
Apunts meteorologia dinàmica
Apunts de l’assignatura de meteorologia din`amica del semestrede primavera de 2018, amb el professor Bernat Codina. En un inicieren un banc de proves del latex, per`o ha acabat sent uns apuntsamb cara i ulls. La qualitat del format i de les explicacions millora alllarg del document. Hi ha alguna demostraci ́o i diagrama que faltaque podeu trobar al Holton o a fotoc`opies que passa el professor.Qualsevol comentari, suggeriment, lloan ̧ca, cr ́ıtica, o alg ́u que elvulgui millorar, envieu-me mail a francescrouradserias@gmail.com
pràctica primera
comportament leds, resistències i díodes