Oscil·lacions membrana circular (Bessel)
Ressolució del exemple de les oscil·lacions en un tambor (membrana circular) mitjançant l'equació de Bessel