solucio 2011.pdf
Solució de l'examen final de gener 2011