26/12/18
Entrega 1 any 2018/2019
Llegir títol fitxer.
26/12/18
Exposició del projecte
Llegir títol del fitxer
26/12/18
AnteProyecto Final
Entregable final de l'assignatura
Problemes
Enunciats prob mecanica sense resoldre.