Pràctica 2 python
2015 semestre de primavera, utilització de la funció odeint (programa spyder)