Informe 3.pdf
Informe de fonaments de laboratori, practica 3, estudi duna lent convergent