Preguntes tipus test
4 preguntes tipus test de l'avaluació continua amb Cesar Ferrater