Altres fitxers de l'assignatura Fonaments d'ones, fluids i termodinàmica

Resolució exercicis fluids
Exercicis resolts per a complementar les solucions.
parcials FOFT
Examens parcials des del 2014 fins al 2016 de FOFT
Finals FOFT
Examens finals del 2010 fins al 2016 de FOFT
Soluciones ondas
Soluciones de los problemas de ondas, temas 6, 7 y 8.
Solucions problemes ex final juny 2014
Solucions dels problemes de l'examen final de FOFT de juny 2014
Enunciats problemes ex final juny 2014
Enunciats dels problemes de l'examen final de juny 2014
Qüestions ex final juny 2014
Enunciats i solucions de les qüestions de l'examen final de juny 2014
prova 2 M1 2016 + sol
Segona prova d'avaluació continuada (termodinàmica + ones) + solucions corresponent al grup M1 del 2016
Prova 1 2016 M1 + sol
Primera prova (fluids) de l'avaluació continuada de FOFT + solucions del grup M1 del 2016
Resum temari ones 1
Correspon als temes 6 i 7 de primavera 2016.
Resum temari ones
Resum a mà del temari d'ones (1a part, no complet)
Soluciones Problemas Ondas
Soluciones sin enunciados de los problemas de Ondas (tercer bloque de la asignatura)
Soluciones problemas termodinámica
Soluciones sin enunciados de los problemas de Termodinámica (segundo bloque de la asignatura)
Sol. Problemas fluidos
Soluciones problemas fluidos para entregar. 1.14, 2.9, 3.7, 4.7
Soluciones Problemas de fluidos
Soluciones sin enunciados de los problemas de Fluidos (primer bloque de la asignatura)
Exercicis no resolts
Exercicis no resolts del primer tema de foft
Examens de Termodinàmica.pdf
Exàmens de FOFT del bloc de termodinàmica resolts.
Ex2013 qüestions soluc.pdf
Final juny 2013, qüestions + solucions
Ex2013 problemes soluc.pdf
Final juny 2013, problemes + solucions
solucio 2011.pdf
Solució de l'examen final de gener 2011
QB.pdf
Solucions examen final gener 2010. Qüestions
PB2.pdf
Solucions examen final gener 2010. Problemes

Altres fitxers de l'usuari Christian Werner Schubert

Seminaris MIT (Termo, Fiesta, MM1, FCiTF)
Seminaris impartits a la MIT (en anglès) de diferents assignatures. 1. Termo de 2n + Ampliació ( vídeos 1-5) 2. Probabilitat MM1 (vídeos 5-7) 3. Teoria Cinètica dels Gasos (7-13) 4. Mecànica Estadística Clàssica (13-15) 5. Sistemes en interacció (16-18) 6. Capacitat de solid, gas diatomic, Rad. cos negre (19) 7. Mecànica Estadística Quàntica i Aplicacions Bose-Einstein, Fermi-Dirac (20 -26)
Apunts Generals de l'Assignatura
Apunts de Probabilitat i de Complexa. Estan inacabats, falten: -T. Límit central - Sèries de Taylor i Laurent - T. Residu, integrals impròpies. - Transformacions Conformes. Intentaré acabarlos durant l'estiu. Espero que agradin.