Refraccion Lineas de Campo en un Dielectrico.pdf
Refracción de las líneas de campo eléctrico en un medio dieléctrico. (Resuelto en inglés)

Altres fitxers de l'assignatura Electromagnetisme

Informes Electromagnetisme M. Colomer i L. Maisel
PDF amb tots els informes de pràctiques d'Electromagnetisme (corregits)
Pack aprovat per en Maxwell
Tots els guions de pràctiques + les plantilles corresponents comprimides en format rar. En Maxwell el qualifica de "electroxocant" i afirma que és "més compacte que les meves equacions".
Teoria Ferrater
Apunts del César Ferrater, molt recomenables. Per a mi són els millors que he vist. En format ZIP.
Examen setembre 2015 qüestions
Totes les qüestions del examen d'electromagnetisme del 2015 setembre
Practica3 Característica electrica d'una cèl·lula
Practica 3 del laboratori d'electromagnetisme
Resum de vector desplaçament, polarització i camp electric
Resum de vector desplaçament, polarització i camp electric
Exercicis Resolts
Tots els exercicis resolts de l'assignatura
P6 - Informe
Informe de la pràctica 6.
Practica 12
Informe de la practica 12 del laboratori
Exàmens 00-11.pdf
Exàmens 2002-2011 amb les solucions.
00. Problemas resueltos electromagnetismo.pdf
Problemes resolts electromagnetisme. M. Varela.
p7 elecrto.pdf
Pràctica 7, laboratori d'electromagnetisme
lab_informes_hoffmann+navas.pdf
fulls de laboratori primavera 2012

Altres fitxers de l'usuari ID Heaven

No hi ha cap fitxer

Afegir Fitxer