Altres fitxers de l'assignatura Mecànica

Formulari general
Un formulari complet
Cap1 - Mecanica de la particula
Cap1 - Mecanica de la particula
Segona Prova
Segona prova d'avaluació continuada 2016 amb solucions.
Intro to General Relativity by Gerardus 't Hooft
Notas de GR by g 't Hooft (archivo público)

Altres fitxers de l'usuari Amalia Arias Perez