Altres fitxers de l'assignatura Física dels materials

Tema 6. Propietats Magnètiques
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández (per si ningú relaciona el nom encara, el meteoròleg director de Shakespin) i els del Cèsar (també hi són els Powers que penja ell)
Tema 4. Conducció eléctrica
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.
Tema 3. Propietats Mecàniques
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.
Tema 2. Propietats Tèrmiques i Termodinàmiques dels Materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar. *Cal penjar una altra versió
Tema 1. Elements d'Estudi i Propietats Físiques dels Materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adrià Fernandez i els del Cèsar. Inclou els grups puntuals dibuixats pas a pas (potser alguns tenen errors)
Tema 0. Generalitats tecnològiques dels materials
Resum fet a mà a partir dels apunts de classe, els de l'Adriàn Fernández i els del Cèsar.
Power Point Superconductors
Estan explicats els superconductors tipus I i II i això tan guay de la levitació dels trens japonesos
Formulari FM
Inclou una versió amb els grups puntuals i una altra sense.
Recopilació d'exàmens
Hi ha examen de teoria i problemes de Juny i Setembre 2016 i 2012.
Grupos puntuales y cómo dibujarlos paso a paso
Apuntes míos con teoría de los grupos puntuales, pero sobretodo cómo dibujar los estereogramas en todos los casos, excepto en el sistema cúbico (no los piden y son complicados de dibujar). Espero que os sirvan. ¡Valorad si os gustan!
Preguntes tipus test
4 preguntes tipus test de l'avaluació continua amb Cesar Ferrater
Grupos puntuales estereogramas 3-D
Ayuda visual para entender los grupos puntuales
Preguntes test FMAT
Preguntes test que t'has d'anar inventant durant el curs com a avaluació continuada i que poden sortir a l'examen final. Professor: Cèsar Ferrater.

Altres fitxers de l'usuari Álex Sánchez

29/11/18
Estereogrames problemes sísmica
Un script Python per a dibuixar els estereogrames. Les dil·latacions surten en vermell i les compressions en negre. Adjunt amb un txt amb les dades. *Nota: compressió=1 dil·latació=0
Simulació espectres UV-VIS
Simulació de R, n i k, epsilon_r amb diverses ressonàncies per UV-VIS
12/11/18
Feix làser
Simulació d'un feix làser en Python
12/11/18
Propagació EM Python
Script per a simular la propagació EM (tema 1) en Python
Formulari FM
Inclou una versió amb els grups puntuals i una altra sense.
Resum de teoría
Basat en les classes de JM Asensi. Amb la inestimable col·laboració de Pere López.
Mòdul de funcions útils pel curs
Com es fa la crida? import improc.functions as "nom a escollir" El funcionament de les funcions està descrit en el fitxer funtcions.py És important guardar la carpeta improc dins de la carpeta on estigueu treballant.
Formulari EA
Dos fitxers, un per analògica i l'altre per digital.