Hilbert Spaces with Applications
3d ed., Lokenath Debnath & Piotr Mikusinski

Altres fitxers de l'assignatura Mètodes Matemàtics Avançats

Green functions and boundary value problems
Stakgold, Ivar. Green’s functions and boundary value problems. 3rd edition. (bibliografia recomanada) Cobreix espais de Hilbert, distribucions i funcions de Green, tot i que lleugerament diferent de com es fa a classe.
Apunts Mètodes Matemàtics Avançats 2017
116 pàgines d'interminables (i molt interessants) apunts de l'assignatura mma tardor 2017. Tot i així no deixeu d'anar a classe!! Btw la pàgina 62 està al revés perquè volia portar la contrària
Teoria de grups 2016 / Tutorial
Tutorial de teoria de grupos (finitos y grupos de Lie) by Dr Solà. [Ejercicios guiados]
Enunciats Examen Gener 2016
En l'examen també podeu trobar problemes de la col·leccció resolts!
Solucions Examen Gener 2016
En l'examen també podeu trobar problemes de la col·leccció resolts!

Altres fitxers de l'usuari Silent Haze

Formulari Mecànica Quàntica
Formulari de l'assignatura Mecànica Quàntica, autoria de Manel Bosch Aguilera, 2013.
Aberració
Animació de l'aberració relativista.