Apunts clàssica d'internet
No hi és tot però pot ajudar a aclarir alguns dubtes
Elements of information theory
Un dels llibres de la bibliografia de la assignatura. Bon complement als apunts de classe.
Quantum computation and quantum information
Un dels llibres de la bibliografia de la assignatura. Bon complement als apunts de classe.