Codi Fortran dinàmica molecular amb termostat
Gaudeix de la Física Estadística i la programació més punteres amb aquest fabulós codi Fortran95 amb el que podràs fer una simulació de dinàmica molecular d'un sistema de partícules interactuant via un potencial de Lennard-Jones... amb termostat! Perquè la col·lectivitat canònica mola més que les altres, i ho saps.