PPT Teoria comentat
Presentació que fa servir l'Artur Carnicer per les classes teòriques de PIVA (2018), amb els meus comentaris del que anava explicant o el que no queda clar, bastant cutres cal dir . Per apunts de resumits i de qualitat, mireu els del Toni del drive (E.T. Boi Lorentz)
Examen 2019 + solució
Aquesta assignatura és terrible i està fatal explicada. Si ho podeu evitar no la matriculeu. Feu historia.
Exercici 6
metode del k-means
Mòdul de funcions útils pel curs
Com es fa la crida? import improc.functions as "nom a escollir" El funcionament de les funcions està descrit en el fitxer funtcions.py És important guardar la carpeta improc dins de la carpeta on estigueu treballant.
Resum pràctiques
Programa amb totes les funcions que s'utilitzen a totes les pràctiques
Pràctica 1
P1: operacions bàsiques amb imatges en numpy Curs: primavera 2017
Funcio numpy/scipy per carregar imatges.
Funcio numpy/scipy per carregar imatges, carrega i retorna una imatge en escala de grisos o en RGB.
examens_primera_part_PIVA
Examen parcial primavera 2016