Exercici d'estructura estel·lar
Exercici que va ser obligatori durant el curs d'Astrofísica i Cosmologia de matins de primavera de 2017 a la UB. L'equació (13) està incorrecte, però a partir de l'equació (12) és fàcil corregir-la.