Grups
Apunts de Grups fins a "Acció d'un grup sobre un conjunt" semiinclòs. (Utilitzo la S gòtica per al grup simètric a la Dra. Miró, ho sento.)