Pràctica del buscamines
Practica de python de control de flux i bucles. L'objectiu de la qual es fer el joc del buscamines.