Magnetisme i superconductivitat per aplicats. Part Ferran
Hi ha algunes errates i parts no molt ben explicades, però espero que pugui servir de guia!
Annex sobre física atòmica
Annex amb un resum de l'assignatura de física atòmica. Inclou tots els conceptes necessaris per entendre sense problemes l'assignatura de magnetisme.
Com reconèixer paramagnets al laboratori
Petit annex sobre com es reconeixen els paramagnets; no surt al protocol
Molècula d'hidrogen
Ampliació de l'apartat de la molècula d'hidrogen basat en els apunts del Dr. Tejada
Problema del Camp Cristal·lí
Solució de l'aplicació del camp cristal·lí, ampliació del protocol directe dels apunts del Dr. Tejada.
Protocol 1
Apunts dels primers temes de l'assignatura.