Parcial bloc 1 2019
Prova d'avaluació continuada (enunciats i solucions) del bloc 1, "Fonaments del transport radiatiu" de l'octubre de 2019
Introducción a la astrofísica relativista
Llibre publicacions UB de Gustavo E Romero i Josep M Paredes
Resum de definicions i espectro
No inclou medi interestelar. Es un maxmix dels meus apunts i del llibre de l’Estalella :)
Resumen de transferencia radiactiva
Bloque de Rosario. Primera parte de de definiciones y radiación. (Lo he encontrado en internet. Me parece bastante claro y completo)
Apunts T1
Apunts de “definicioneh” segons la Rosario. Vaig trigar una mica a adonar-me que Aiteing=Einstein.
Capítol 6 Bowers
És el llibre que utilitza la Rosario pel seu tema 2. 45 pàgines de pura adrenalina i despiporre. No és molt útil la vdd
Parcial bloc 1
Prova d'avaluació continuada del bloc 1, "Fonaments del transport radiatiu" de l'octubre de 2018
Rybicki, Lightman
El capítol 1 d'aquest llibre el fa servir la Rosario per explicar la primera part de l'assignatura
introducción a la fisica de medio interestelar
És la part del llibre que el dr. Estalella fa servir per la seva part. Les primeres pàgines no estan del tot ben escanejades, després millora