Capítol 6 Bowers
És el llibre que utilitza la Rosario pel seu tema 2. 45 pàgines de pura adrenalina i despiporre. No és molt útil la vdd
Parcial bloc 1
Prova d'avaluació continuada del bloc 1, "Fonaments del transport radiatiu" de l'octubre de 2018
Rybicki, Lightman
El capítol 1 d'aquest llibre el fa servir la Rosario per explicar la primera part de l'assignatura
introducción a la fisica de medio interestelar
És la part del llibre que el dr. Estalella fa servir per la seva part. Les primeres pàgines no estan del tot ben escanejades, després millora