Teoria de grups 2016 / Tutorial
Tutorial de teoria de grupos (finitos y grupos de Lie) by Dr Solà. [Ejercicios guiados]
Enunciats Examen Gener 2016
En l'examen també podeu trobar problemes de la col·leccció resolts!
Solucions Examen Gener 2016
En l'examen també podeu trobar problemes de la col·leccció resolts!