Benvinguts a Hipercub

L’objectiu d'Hipercub.com és compartir material educatiu de manera que pugui ser accessible per a tothom.

Com funciona?

  1. Crea un compte.
  2. Penja un fitxer amb material que pugui ser interessant per a la resta d'usuaris.
  3. Descarrega tots els fitxers que vulguis.
  4. Segueix als usuaris i assignatures per rebre notificacions sobre nou material.

Fitxers pujats recentment

Resum de Mecànica
Resum fet per mi de tots els temes de Mecànica, classes de'n Jesús González.
Entrega de Problemes Tema 1
Problemes proposats a clase de teoria resolts.
Resum medis
Pofessores: Carmen de Miguel i Aurora. És un resum que vaig fer per l'examen final dels apunts de classe, pero està tot crec.
Problema 2
J G
Resolució del problema 2
Informe 9
Es el informe corto, la lambda de haz de rayos X la he tomado 0,71 \AA y A 1,593·10^{-22}g
15/10/19
Exàmens de Fotònica
Finals, parcials. Del 2012 al 2017. Dels primers temes, dels últims... TOTA LA RECOPILACIÓ POSSIBLE.
Capítol 6 Bowers
És el llibre que utilitza la Rosario pel seu tema 2. 45 pàgines de pura adrenalina i despiporre. No és molt útil la vdd
13/10/19
Practica8
Practica 8 sencera.

Fitxers més descarregats

Física quàntica apunts. Helena Massana.pdf
Apunts de teoria de l'Amilcar Labarta i problemes resolts.
lab_informes_hoffmann+navas.pdf
fulls de laboratori primavera 2012
Mecànica_quàntica_Helena_Massana_Cid.pdf
Apunts de teoria i problemes resolts. Professor de teoria Josep Maria Pons.
09/06/14
Examens resolts òptica.pdf
Exàmens amb resolucions fetes per alumnes.
Apunts Mecànica Quàntica edició 2 (millorada). Helena Massana.pdf
Apunts de classe de teoria. Professor: J. Tarón. Edició millorada
Exàmens Resolts 2012 - 2014
Col·lecció resolta d'exàmens de Física Estadística entre els anys 2012 - 2014. La qualitat de la imatge és baixa.
FES_14P_problemes-resolts.pdf
Problemes resolts (col·lecció primavera 2014)